Home
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 
Witamy w SARA
Podstawowe informacje o SARA...

11 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentw Audiowizualnych (KIPA) podjo decyzj o powoaniu SARA ? Sdu Arbitraowego Rynku Audiowizualnego. Sekretariat Sdu i jego archiwum s prowadzone w Krajowej Izbie Producentw Audiowizualnych z zachowaniem wszelkich zasad poufnoci. Zarzd KIPA powoa na stanowisko prezesa Sdu Arbitraowego Rynku Audiowizualnego (SARA) pana ministraAleksandra Proksa. Sd rozpocz swoj dziaalno w czerwcu 2011 roku.

Wicej informacji:

 

26 marca 2012 roku w kinie Rejs w Warszawie odbyo si spotkanie arbitrw Sdu Arbitraowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentw Audiowizualnych. Spotkanie miao charakter informacyjny. Na wstpie spotkania Prezes SARA dr Aleksander Proksa przywoywa wzorce regulaminw sdw arbitraowych, ktre bra pod uwag opracowujc regulamin SARA, a take podkrela due znaczenie dowiadczenia arbitrw z zakresu prawa rynku audiowizualnego, na ktre trudno liczy w sporach rozpatrywanych przez sdy powszechne.

- Postpowanie przed naszym sdem bdzie duo szybsze, ni w sdach powszechnych. Wyroki nie wymagaj klasycznego, szczegowego uzasadnienia, ktrego opracowanie w sdach powszechnych zajmuje czsto kilka miesicy - mwi Prezes Proksa.

Prezes KIPA Maciej Strzembosz podkreli, e potrzebny jest czas, aby wypracowa w rodowisku wiadomo potrzeby zapisu w umowach klauzuli arbitraowej wskazujcej SARA jako sd waciwy do mediacji lub rozpatrywania sporw. Przypomnia te, e pomys powoania Sdu Arbitraowego Rynku Audiowizualnego wpyn do KIPA ze strony rodowiska prawniczego.

Dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz zadeklarowaa wzmoone dziaania na rzecz wprowadzenia klauzuli arbitraowej do wszelkich umw na produkcje filmowe ubiegajce si o dofinansowanie ze rodkw Instytutu.

W imieniu SFP gos zabra Micha Kwieciski, ktry wyrazi absolutn potrzeb informacji rodowiskowej na rzecz upowszechnienia SARA i umieszczania stosownej klauzuli w umowach producenckich, koproducenckich oraz umowach z twrcami.

Na spotkaniu rozwaano take problem tych grup zawodowych, ktre najczciej s naraone na niewywizywanie si wobec nich z umw, a jednoczenie wystpienie z pozwem przekracza ich moliwoci finansowe. Jednym z zaproponowanych rozwiza jest moliwo kumulowania podobnych roszcze przez czonkw jednej ekipy filmowej w formie jednego pozwu. Prezes SARA zobowiza si przygotowa stosown propozycj zmiany zapisu regulaminu opat sdu.

Poza arbitrami Sdu uczestniczyli w spotkaniu take gocie reprezentujcy rodowisko audiowizualne: Teresa Dworzecka (producentka, Prezes Studia Filmowego STI), Grzegorz oszewski (scenarzysta) oraz Rafa Samborski (montaysta). Podzielili si swoimi dowiadczeniami na przykadach konkretnych sporw i praktyk branowych, Grzegorz oszewski stwierdzi, e SARA jest idealnym miejscem do rozwizywania skomplikowanych problemw developmentu literackiego, ktre wymagaj nieraz obiektywnych i szybkich rozstrzygni.