Home
Spotkanie arbitrów SARA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 March 2012 13:44

 

26 marca 2012 roku w kinie Rejs w Warszawie odbyło się spotkanie arbitrów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Spotkanie miało charakter informacyjny. Na wstępie spotkania Prezes SARA dr Aleksander Proksa przywoływał wzorce regulaminów sądów arbitrażowych, które brał pod uwagę opracowując regulamin SARA, a także podkreślał duże znaczenie doświadczenia arbitrów z zakresu prawa rynku audiowizualnego, na które trudno liczyć w sporach rozpatrywanych przez sądy powszechne.

- Postępowanie przed naszym sądem będzie dużo szybsze, niż w sądach powszechnych. Wyroki nie wymagają klasycznego, szczegółowego uzasadnienia, którego opracowanie w sądach powszechnych zajmuje często kilka miesięcy - mówił Prezes Proksa.

Prezes KIPA Maciej Strzembosz podkreślił, że potrzebny jest czas, aby wypracować w środowisku świadomość potrzeby zapisu w umowach klauzuli arbitrażowej wskazującej SARA jako sąd właściwy do mediacji lub rozpatrywania sporów. Przypomniał też, że pomysł powołania Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego wpłynął do KIPA ze strony środowiska prawniczego.

Dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz zadeklarowała wzmożone działania na rzecz wprowadzenia klauzuli arbitrażowej do wszelkich umów na produkcje filmowe ubiegające się o dofinansowanie ze środków Instytutu.

W imieniu SFP głos zabrał Michał Kwieciński, który wyraził absolutną potrzebę informacji środowiskowej na rzecz upowszechnienia SARA i umieszczania stosownej klauzuli w umowach producenckich, koproducenckich oraz umowach z twórcami.

Na spotkaniu rozważano także problem tych grup zawodowych, które najczęściej są narażone na niewywiązywanie się wobec nich z umów, a jednocześnie wystąpienie z pozwem przekracza ich możliwości finansowe. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest możliwość kumulowania podobnych roszczeń przez członków jednej ekipy filmowej w formie jednego pozwu. Prezes SARA zobowiązał się przygotować stosowną propozycję zmiany zapisu regulaminu opłat sądu.

Poza arbitrami Sądu uczestniczyli w spotkaniu także goście reprezentujący środowisko audiowizualne: Teresa Dworzecka (producentka, Prezes Studia Filmowego STI), Grzegorz Łoszewski (scenarzysta) oraz Rafał Samborski (montażysta). Podzielili się swoimi doświadczeniami na przykładach konkretnych sporów i praktyk branżowych, Grzegorz Łoszewski stwierdził, że SARA jest idealnym miejscem do rozwiązywania skomplikowanych problemów developmentu literackiego, które wymagają nieraz obiektywnych i szybkich rozstrzygnięć.

Last Updated on Tuesday, 27 March 2012 10:12