Home
Podstawowe informacje o SARA...

 

11 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) podjęło decyzję o powołaniu SARA Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego. Sekretariat Sądu i jego archiwum są prowadzone w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych z zachowaniem wszelkich zasad poufności. Zarząd KIPA powołał na stanowisko prezesa Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA) pana ministra Aleksandra Proksa. Sąd rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2011 roku. 

Więcej informacji: