Home Kalkulator kosztów

Kalkulator kosztów

 

Poniższe wyliczenie zostało opracowane na podstawie Regulaminu Opłat Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie, obowiązującego od 01.06.2011 r. Wyliczenie ma charakter informacyjny.