Home O SARA O SARA Prezes SARA
Prezes SARA
dr Aleksander ProksaAleksander Proksa, doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter i legislator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych – rozprawa doktorska została nagrodzona w XXXIV konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.
W latach 1993-2005 w administracji rządowej. Stały uczestnik posiedzeń siedmiu kolejnych rządów jako dyrektor departamentu prawnego/legislacyjnego Urzędu Rady Ministrów/Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (lata 1993-2000) oraz Sekretarz Rady Ministrów w latach 1997-2005. Twórca Rządowego Centrum Legislacji oraz jego pierwszy Prezes w latach 2000-2005.
Aktywny radca prawny, arbiter i legislator. Jako radca prawny m.in. wielokrotnie reprezentował Prezydenta RP w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. W latach 2006-2007 był Sekretarzem Generalnym a obecnie jest aktywnym arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W latach 1998-2006 członek i sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (przez dwie kolejne kadencje). Jest autorem/współautorem wielu projektów ustaw, ostatnio społecznego projektu ustawy o mediach publicznych.
Posiada duże doświadczenie praktyczne w zakresie kierowania oraz organizacji i zarządzania, w związku z zajmowanymi stanowiskami kierowniczymi. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim oraz docentem w Katedrze Prawa Prywatnego i Gospodarczego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
Warszawa, dnia 23 maja 2010 r.