Home Dlaczego sąd arbitrażowy jest potrzebny?
Dlaczego sąd arbitrażowy jest potrzebny?
  • rozwój szeroko pojętego rynku audiowizualnego sprzyja wzrostowi liczby sporów prawnych
  • sądy powszechne nie gwarantują szybkiego i fachowego rozstrzygania sporów
  • rynek audiowizualny zasługuje na rozstrzyganie sporów przez osoby znające specyfikę branży i poszczególnych zawodów w tym twórczych
  • w niektórych sprawach zanim dojdzie do rozprawy przed sądem wystarczy mediacja
  • konsultacje z przedstawicielami różnych zawodów rynku audiowizualnego potwierdziły potrzebę takiego forum
  • konieczność powołania branżowego sądu arbitrażowego poparł także Polski Instytut Sztuki Filmowej
  • rozstrzygnięcia branżowego sądu arbitrażowego mogą być podstawą do tworzenia katalogu zasad dobrej praktyki