Home Jakiego rodzaju sprawy mogą być rozpatrywane?
Jakiego rodzaju sprawy mogą być rozpatrywane?

Pod rozstrzygnięcie sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej związane z rynkiem audiowizualnym, a w szczególności dotyczących:

  • przed-produkcji, produkcji, post-produkcji i dystrybucji filmów, formatów i innego rodzaju programów telewizyjnych, reklam oraz innych materiałów audiowizualnych, bez względu na to czy znajdują się pod ochroną prawa autorskiego zwanych dalej „materiałami audiowizualnymi”,
  • współtwórców, artystów wykonawców, pracowników technicznych, producentów oraz dystrybutorów materiałów audiowizualnych,
  • wykładni umów, wykonywania zobowiązań, podziału obowiązków i kompetencji stron stosunków prawnych związanych bezpośrednio i pośrednio z wykonaniem materiałów audiowizualnych,
  • finansowania, rozliczenia oraz dostępu do dokumentacji prawnej, księgowej oraz technicznej bezpośrednio i pośrednio związanych z wykonaniem materiałów audiowizualnych.