Home Kim są arbitrzy i mediatorzy?
Kim są arbitrzy i mediatorzy?
  • Arbitrem i mediatorem może być osoba dysponująca nie tylko szeroką wiedzą dotyczącą zarówno gałęzi prawa związanych z rynkiem audiowizualnym, mechanizmów ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych związanych z produkcją i dystrybucją materiałów audiowizualnych, ale także praktyką i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.
  • Arbitrami mogą być - oprócz prawników - specjaliści branży od strony twórczej, organizacyjnej, technologicznej, technicznej, finansowej.
  • Arbitrem przewodniczącym może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie prawnicze.

Więcej informacji: