Home Jakie są opłaty?
Jakie są opłaty?

Są cztery rodzaje opłat:

  • Opłata rejestracyjna – w stałej wysokości
  • Opłata arbitrażowa – wyrażona procentem od wartości przedmiotu sporu
  • Zaliczka na wydatki arbitrażowe
  • Opłata mediacyjna – wyrażona procentem od wartości przedmiotu sporu

Do wydatków arbitrażowych zaliczają się wszelkie wydatki wykraczające poza koszty zawarte w opłatach.

Należą do nich przede wszystkim:

  1. koszty podróży i noclegów arbitrów,
  2. wynagrodzenia biegłych,
  3. koszty przeprowadzenia postępowania wyjazdowego
  4. koszty tłumaczeń,
  5. koszty sporządzenia stenogramu
  6. itp.

Regulamin opłat określa wysokość opłat (z uwzględnieniem przypadków postępowań międzynarodowych), przypadki zwrotu części opłat, przypadki pobierania części opłat lub zaniechania pobrania, a także sposób wnoszenia opłat i szczegółowy cennik wydatków arbitrażowych. 


Więcej informacji: