Home Historia SARA
Historia SARA
Powołanie prezesa SARA i nabór na arbitrów PDF E-mail

 

Zarząd KIPA powołał na stanowisko prezesa Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA) pana ministra Aleksandra Proksa. Sąd rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2011 roku. Przyjmowane są kandydatury arbitrów zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska – propozycje prosimy wysyłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata, opis doświadczenia zawodowego i dane kontaktowe. Wśród kandydatur powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich zawodów filmowych, charakteryzujący się dużą wiedzą, praktyką i zaufaniem środowiskowym. Decyzję o powołaniu na listę arbitrów SARA podejmuje Prezes Sądu.

 

 
Decyzja o powołaniu SARA PDF E-mail

 

11 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) podjęło decyzję o powołaniu SARA - Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego i nadaniu mu statutu. Sekretariat Sądu i jego archiwum będą prowadzone w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych z zachowaniem wszelkich zasad poufności.

Więcej informacji: