Home Jak zgłaszać arbitrów na listę arbitrów?
Jak zgłaszać arbitrów na listę arbitrów?


Wniosek o wpis na Listę Arbitrów i Mediatorów skierowany do Prezesa może wnieść:

  • osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji arbitra lub mediatora – wymagane jest dołączenie rekomendacji dwóch organizacji branżowych lub jednej organizacji branżowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz SARA – takie kandydatury muszą uzyskać rekomendacje jednej organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • członkowie i Zarząd KIPA – w przypadku zgłoszenia przez członka KIPA wymagane jest zatwierdzenie kandydatury przez Zarząd Izby oraz dołączenie rekomendacji drugiej organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • organizacje, stowarzyszenia, związki lub izby skupiające osoby prowadzące działalność w ramach rynku audiowizualnego lub których statutowym celem jest ochrona praw na dobrach niematerialnych – wymagana jest rekomendacja drugiej organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
  • instytucje publiczne i podmioty gospodarcze, których głównym obszarem działalności jest rynek audiowizualny – wymagane jest dołączenie rekomendacji przynajmniej jednej organizacji branżowej lub Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej informacji: