• Marzena Cieślik
  Dyrektor KIPA 
  Marzena Cieślik

  Związana z branżą filmową od 15 lat. Przed dołączeniem do zespołu KIPA pracowała w Creative Europe Desk Polska, gdzie wspierała polskich profesjonalistów branży audiowizualnej w procesie ubiegania się o środki w ramach komponentu MEDIA programu Europa Kreatywna. W ramach swoich obowiązków przeprowadzała szkolenia, organizowała warsztaty i konferencje, których celem było zwiększanie kompetencji polskich profesjonalistów. Wcześniej odpowiedzialna była za międzynarodową promocję polskich filmów i branży w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Jej zadania obejmowały współpracę z festiwalami filmowymi, współorganizację krajowych stoisk na międzynarodowych targach filmowych (m.in. EFM, Marché du Film), oraz branżowych wydarzeń networkingowych. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych szkoleniach i wydarzeniach branżowych. W latach 2017-2019 ekspertka PISF.

 • Grażyna Szymańska
  Kierownik administracyjny biura 
  Grażyna Szymańska

  Od 2007 roku związana z branżą filmową. Współpracowała z firmami produkcyjnymi takimi jak Studio A., Dogoda Media, Prasa i Film, głównie zajmując się przygotowywaniem i rozliczaniem wniosków o dotacje z PISF i regionalnych funduszy filmowych, rozliczeniami z koproducentami, administracją kosztów (II kierownik produkcji), rozwojem projektów filmowych, pracą nad scenariuszem, korektą tekstów. Kierownik produkcji dwóch sezonów programu „Kobieta cafe”. Przez kilka lat sekretarz programowy Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne – prowadzenie i nadzór projektów fundacji przeznaczonych dla twórców filmowych „Profesjonalizacja Indywidualna” i „Promocja filmu polskiego za granicą – program indywidualny”.

 • Marta Krymarys
  Koordynator projektów 
  Marta Krymarys

  Absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Przez ponad cztery lata członkini zespołu Łódź Film Commission, odpowiedzialna m.in. za obsługę Łódzkiego Funduszu Filmowego oraz wdrażanie założeń zrównoważonej produkcji filmowej. Uzyskała certyfikat ambasadorki międzynarodowego programu „Green Screen” oraz Laboratorium Zielonej Produkcji Audiowizualnej KIPA. Od 2019 roku zaangażowana w prace grupy Film dla klimatu, współautorka publikacji pn. Zielony przewodnik dla branży audiowizualnej. Prowadząca szkolenia oraz wykłady z zakresu finansowania oraz równoważenia produkcji filmowej. W zespole KIPA odpowiedzialna za koordynację projektów i wydarzeń, ścisłą współpracę z sekcjami Izby.

Partnerzy

KIPA